Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

WWW.THEGIOICLUB.COM - 350+ CÔNG TRÌNH - THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG

Công ty CP KTV DECOR thiết kế thi công trọn gói không gian độc đáo và ấn tượng,đồng hành với sự thành công  của quý khách hàng.

 

Thư viện xu hướng thiết kế Lounge mới KTV246,thiết kế NightLife
Thư viện xu hướng thiết kế Lounge mới KTV246

Thư viện xu hướng thiết kế Lounge mới KTV246

Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV80, nội thất karaoke
Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV80

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV80

Giá thiết kế thi công karaoke Led hiện đại trẻ trung ấn tượng
Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV62

Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV62

Báo giá thiết kế thi công phòng karaoke hiện đại KTV07
Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV07

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV07

Set up Bar Lounge VŨ TRƯỜNG
Dịch vụ Set up Bar Lounge VŨ TRƯỜNG

Dịch vụ Set up Bar Lounge VŨ TRƯỜNG

Đơn vị thiết kế thi công karaoke bình dân chất lượng
Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV80

Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV80

Xu hướng KTV-set up âm thanh ánh sáng Bar Club,Vũ Trường
Xu hướng KTV - set up âm thanh ánh sáng Bar nổi bật

Xu hướng KTV - set up âm thanh ánh sáng Bar nổi bật

Mẫu thiết kế karaoke đơn giản giá rẻ đẹp lung linh
Mẫu thiết kế karaoke đơn giản giá rẻ đẹp lung linh

Mẫu thiết kế karaoke đơn giản giá rẻ đẹp lung linh

Báo giá mẫu thiết kế thi công phòng karaoke chuyên nghiệp KTV74
Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV74

Mẫu thiết kế thi công phòng karaoke KTV74

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club, Bar Club, Lounge
Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV49, báo giá làm phòng karaoke
Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV49

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV49

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1-TPHCM
Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Xu hướng mẫu thiết kế karaoke KTV chất lượng KTV526
Xu hướng mẫu thiết kế karaoke KTV chất lượng KTV526

Xu hướng mẫu thiết kế karaoke KTV chất lượng KTV526

Tham khảo mô hình kinh doanh Bar club nổi bật hàng đầu thế giới P11
Tham khảo mô hình kinh doanh Night club nổi bật hàng đầu thế giới P11

Tham khảo mô hình kinh doanh Night club nổi bật hàng đầu thế giới P11

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club (Lượt xem : 251 )

<p> Đời sống được cải thiện th&igrave; nhu cầu vui chơi giải tr&iacute; của con người ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao. Chẳng thế m&agrave; <u><strong>Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke</strong></u> đang l&agrave; một loại h&igrave;nh giải tr&iacute; đang rất hot hiện nay, kh&ocirc;ng chỉ được gặp gỡ, giao lưu với bạn b&egrave; m&agrave; c&ograve;n thỏa m&atilde;n niềm đam m&ecirc; ca h&aacute;t trong mỗi người. Bạn đang mong muốn đầu tư kinh doanh để sinh lời th&igrave; đ&acirc;y vẫn đang l&agrave; &ldquo;miếng b&aacute;nh ngon&rdquo; vẫn c&ograve;n đang bị bỏ ngỏ.&nbsp; Nếu bạn thực sự biết nắm bắt cơ hội c&ugrave;ng sự tư vấn setup v&agrave; vận h&agrave;nh của KTV DECOR ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về bạn.</p> <h2> <u><strong>Mục ti&ecirc;u của g&oacute;i Tư vấn, Setup&nbsp;Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke</strong></u></h2> <div> <p> - Tạo ra sản phẩm chất lượng ngay từ đầu</p> <p> - Tuyển dụng v&agrave; s&agrave;ng lọc đội ngũ nh&acirc;n sự ph&ugrave; hợp, nỗ lực v&igrave; mục ti&ecirc;u của doanh nghiệp</p> <p> - Đ&agrave;o tạo, trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm v&agrave; &yacute; thức l&agrave;m việc tại cơ sở kinh doanh Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke.</p> <p> - Cung cấp dịch vụ với chất lượng v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn cao nhất</p> <p> - Tăng doanh thu của qu&aacute;n Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke, tăng lượng kh&aacute;ch quay trở lại Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke</p> <p> - Kiểm so&aacute;t tốt doanh thu hằng ng&agrave;y</p> <p> - Kiểm so&aacute;t v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; (đầu tư, vận h&agrave;nh)</p> <p> - &Aacute;p dụng hệ thống ti&ecirc;u chuẩn để quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh</p> <p> - Ph&aacute;t huy được lợi thế cạnh tranh</p> <p> - X&acirc;y dựng thương hiệu, chuỗi thương hiệu; gia tăng gi&aacute; trị thương hiệu</p> <p> <u><strong>Tư vấn x&acirc;y dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh</strong></u></p> <div> Nh&agrave; đầu tư sẽ nh&igrave;n thấy được bức tranh tổng qu&aacute;t của việc đầu tư cửa h&agrave;ng karaoke , bao gồm:&nbsp;</div> <div> - Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, d&agrave;i hạn</div> <div> - Ng&acirc;n s&aacute;ch hoạt động</div> <div> - Chiến lược kinh doanh được thể hiện qua sự ph&acirc;n t&iacute;ch tổng thể, đưa ra định hướng kinh doanh trong v&ograve;ng 5 năm.</div> <div> - Định hướng quy m&ocirc; kinh doanh dựa tr&ecirc;n khả năng đầu tư ban đầu v&agrave; khả năng t&aacute;i đầu tư trang thiết bị.</div> <div> - Định hướng nguồn kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u, ph&ugrave; hợp với khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh.&nbsp;</div> </div> <h3> 1.Khảo s&aacute;t thị trường, định hướng sản phẩm</h3> <p> C&aacute;c chuy&ecirc;n gia setup Beer CLUB, Pub, Karaoke, Bar của KTV sẽ gi&uacute;p bạn nghi&ecirc;n cứu thị trường trong khu vực, lập bản nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c h&igrave;nh thức kinh doanh, h&igrave;nh thức g&igrave; ph&ugrave; hợp, gi&aacute; cả, chất lượng phục vụ v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; để thấy viễn cảnh mục ti&ecirc;u kinh doanh</p> <p> <img alt="" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" src="http://hrs.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg" srcset="http://hrs.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Nghiên-cứu-thị-trường.jpg 850w, http://hrs.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Nghiên-cứu-thị-trường-300x141.jpg 300w, http://hrs.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Nghiên-cứu-thị-trường-768x361.jpg 768w" /></p> <h3> 2. X&aacute;c định phương &aacute;n kinh doanh Beer CLUB, Pub, Bar, Karaoke</h3> <p> KTV DECOR sẽ l&ecirc;n bản kế hoạch setup, chủ đầu tư sẽ nắm bắt được mục ti&ecirc;u ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn, nhận thấy được điểm mạnh v&agrave; điểm yếu của nh&agrave; h&agrave;ng c&ugrave;ng những cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi tạo kinh doanh. Từ đ&oacute;, x&aacute;c định được chiến lược kinh doanh, cạnh tranh</p> <h3> 3.Tư vấn thiết kế V&Agrave; thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Beer CLUB, Pub, Bar, Karaoke</h3> <p> Đội ngũ chuy&ecirc;n gia KTV sẽ tiến h&agrave;nh thiết kế x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thi c&ocirc;ng ho&agrave;n thiện v&agrave; bước đầu đưa m&ocirc; h&igrave;nh Beer CLUB, Pub, Bar, Karaoke đi v&agrave;o hoạt động.&nbsp;</p> <h3> 4.Định hướng chiến lược kinh doanh</h3> <p> Định hướng quy m&ocirc;, số lượng kh&aacute;ch cần thiết cho nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng dựa tr&ecirc;n số vốn đầu tư ban đầu, x&aacute;c định nguồn kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u để tập trung thực hi&ecirc;n.C&aacute;c bản b&aacute;o c&aacute;o chi ph&iacute; v&agrave; doanh thu li&ecirc;n tục được cập nhật.</p> <h3> 5.Tổ chức chiến dịch truyền th&ocirc;ng, marketing hiệu quả</h3> <p> Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng chiến lược marketing nhằm tạo dựng danh tiếng qu&aacute;n Beer CLUB, Pub,Lounge, Bar, karaoke&nbsp; trước khi bước ch&acirc;n v&agrave;o hoạt động. Chuy&ecirc;n gia tư vấn setup sẽ gi&uacute;p bạn lập kế hoạch truyền th&ocirc;ng theo từng thời kỳ cụ thể, theo kế hoạch ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn. Chiến lược marketing đảm bảo việc định vị thương hiệu, thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng, duy tr&igrave; h&igrave;nh ảnh Beer CLUB, Pub, Bar, Karaoke l&acirc;u d&agrave;i th&ocirc;ng qua chất lượng phục vụ, chất lượng đồ uống, thực phẩm, gi&aacute; cả cạnh tranh.</p> <p style="text-align: center;"> -----------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/QiwUWbiR_d0" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> --------------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="456" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Qzi4t4we1yw" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> --------------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/g6V1iR0wn7U" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> --------------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/CZ43UmAZYow" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> --------------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/FWESZhFNiio" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> -------------</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/qdt-wrw2Fqs" title="YouTube video player" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> ------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 1" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 2" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 3" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 4" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-4.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 5" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-5.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 6" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-6.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 7" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-7.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 8" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-8.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 9" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-9.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 10" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-10.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 11" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-11.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 12" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-12.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 13" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-13.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 14" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-14.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 15" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-15.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 16" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-16.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 17" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-17.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 18" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-18.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 19" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-19.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 20" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-20.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -------------------------</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 21" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-23.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 22" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-24.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 23" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-25.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 24" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-26.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 25" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-27.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 26" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-29.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 27" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-30.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 28" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-31.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 29" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-32.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 30" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-33.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 31" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-34.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ------------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 32" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-35.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 33" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-37.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 34" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-38.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 35" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-39.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 36" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-40.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 37" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-41.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 38" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-42.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 39" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-43.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 40" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-44.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 41" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-45.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 42" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-46.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 43" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-47.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 44" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-48.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 45" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-49.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 46" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-50.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 547" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-51.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 48" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-52.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 49" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-53.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 50" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-54.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 51" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-55.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 52" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-56.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 53" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-57.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 54" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-58.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 55" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-59.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 56" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-60.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 57" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-61.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 58" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-62.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ----------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 59" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-63.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 60" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-64.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 61" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-65.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 62" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-66.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 66" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-67.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 67" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-68.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 68" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-69.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 69" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-70.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 70" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-71.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 71" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-72.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -----------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 72" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-73.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 73" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-74.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 74" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-75.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 75" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-76.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 76" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-77.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 77" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-78.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 78" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-79.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 79" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-80.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 80" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-81.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 81" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-82.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ----------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 82" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-89.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 83" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-90.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 84" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-91.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 85" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-92.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 86" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-93.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-94.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 87" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-95.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 88" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-96.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 89" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-97.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 90" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-97.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> --------------------</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 91" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-100.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 92" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-102.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 93 " src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-103.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 94" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-106.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 95" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-109.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 96" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-111.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 97" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-113.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 98" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-115.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 99" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-174.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 100" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-202.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 101" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-203.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 102" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-204.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 103" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-205.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> --------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 1034" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-133.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 105" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-134.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-136.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 106" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-137.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 017" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-141.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 018" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-143.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 0191" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-176.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub110" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-177.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 1123" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-178.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 113" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-179.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 1144" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-180.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> ------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 115" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-146.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 116" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-147.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 177" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-148.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 118" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-149.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ---------------------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 119" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-150.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub120" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-151.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 121" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-161.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 122" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-162.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 1233" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-163.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 124" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-164.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 12445" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-165.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> ---------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 127" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-170.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 128" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-171.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ---------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 129" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-218.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 130" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-226.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 131" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-242.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub132" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-243.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 133" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-231.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 134" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-217.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 135" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-175.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 136" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-182.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 137" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-183.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 13888" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-184.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Xu hướng thiết kế Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub 139" src="/Uploads/files/361/Xu-huong-thiet-ke-Bar-Club---Lounge---Beer-Club---Pub-vi-361-17-185.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -----------------</p> <div> <div dir="auto"> Với mong muốn đem đến những thiết kế độc đ&aacute;o v&agrave; mới lạ nhất, KTV DECOR lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo v&agrave; cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất tr&ecirc;n thế giới.</div> </div> <div> <div dir="auto"> Lu&ocirc;n lu&ocirc;n mang đến sự cải tiến v&agrave; vượt bật trong thiết kế, KTV DECOR bảo đảm bạn sẽ lu&ocirc;n h&agrave;i l&ograve;ng với những sản phẩm c&ugrave;ng đường n&eacute;t đặc trưng của mỗi sản phẩm m&agrave; kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o c&oacute; được.</div> </div> <div> <div dir="auto"> Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh do KTV DECOR tạo ra đều mang một n&eacute;t mới lạ v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng kh&aacute;c biệt.</div> </div> <div> <div dir="auto"> Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh của KTV DECOR đều c&oacute; sự t&iacute;nh to&aacute;n cẩn thận dựa tr&ecirc;n Phong Thủy k&egrave;m theo sở th&iacute;ch của Chủ đầu tư .</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> Với mong muốn đem lại cho nh&agrave; đầu tư v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng những trải nghiệm về kh&ocirc;ng gian mới lạ v&agrave; độc đ&aacute;o, những sản phẩm do KTV DECOR thực hiện được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi sự tận t&acirc;m v&agrave; tỉ mỉ trong từng đường n&eacute;t.</div> </div> <div> <div dir="auto"> Sự ho&agrave;n hảo đến từng chi tiết ch&iacute;nh l&agrave; điều m&agrave; tập thể KTV DECOR lu&ocirc;n cố gắng để mang lại sự h&agrave;i l&ograve;ng cao nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div dir="auto"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan lu&ocirc;n đặt Uy T&iacute;n v&agrave; Chất Lượng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu .</div> </div> <div> <div dir="auto"> H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i nếu bạn cần tư vấn thiết kế c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng..</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div dir="auto"> <u><strong>KTV DECOR</strong></u>&nbsp;tự h&agrave;o khi trở th&agrave;nh đơn vị thiết kế được c&aacute;c chủ đầu tư tin tưởng t&igrave;m đến khi c&oacute; nhu cầu thiết kế <u><strong>Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub</strong></u>. Với lối thiết kế sang trọng, đẳng cấp, đội ngũ kiến tr&uacute;c sư chuy&ecirc;n nghiệp, d&agrave;y dặn kinh nghiệm, KTV DECOR tự tin sẽ mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm chất lượng nhất, đ&aacute;p ứng được nhu cầu của những chủ đầu tư kh&oacute; t&iacute;nh nhất.</div> <div dir="auto"> Hiểu r&otilde; t&acirc;m l&yacute;, sở th&iacute;ch v&agrave; nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng,KTV DECORcung cấp dịch vụ thiết kế kế thi c&ocirc;ng Bar Club - Lounge - Beer Club - Pub trọn g&oacute;i đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo ra những mẫu thiết kế nội thất qu&aacute;n bar đẹp v&agrave; hợp thời đại, mang đến cho những nh&agrave; đầu tư v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng thật nhiều sự lựa chọn ho&agrave;n hảo.</div> <div dir="auto"> Li&ecirc;n hệ theo số hotline <u><strong>0909.351.619</strong></u>&nbsp; nhận tư vấn sớm nhất.</div>
Từ khóa nội dung : Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR.

Hotline : 0909.351.619

Email : ktvdecor@gmail.com

Địa chỉ VP : Số 71- Đường 19 – Phường An Phú, Quận 2 – TPHCM

Địa chỉ Xưởng : Hẻm 88 – Ấp 2 – Xã An Phước- Huyện Long Thành -Tỉnh Đồng Nai

Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR - Chuyên thiết kế,thi công nội thất trọn gói cho tất cả các công trình : BAR CLUB , VŨ TRƯỜNG , BEER CLUB , KARAOKE, LOUNGE , CAFE , NHÀ HÀNG , KHÁCH SẠN....Thiết kế trẻ trung ấn tượng,những ý tưởng độc đáo,sáng tạo ,phong cách kết nối với xu hướng MỚI.Công ty chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong muốn,đồng hành với sự thành công của quý khách hàng!Cam kết mang lại giải pháp sáng tạo hiệu quả !
Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR đồng hành cùng khách hàng xây dựng không gian độc đáo và ấn tượng,khẳng định thương hiệu KTVDECOR tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực hướng đến bước đi vững chắc trong công nghệ thiết kế và thi công đỉnh cao Vip Bar , Vip Longe , Vip Café , Vip Karaoke … Phong cách thiết kế karaoke đẹp khác biệt.... phòng karaoke không chỉ tới đề hát mà còn thăng hoa cảm xúc tuyệt đối.

  • Giá cả cạnh tranh hợp lý
  • Uy tín - Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm
  • Miễn phí thiết kế-Giảm giá thi công
  • Bảo hành dài lâu
  • Cam kết chất lượng
  • Cam kết tiến độ
  • An toàn lao động
  • Thi công tận tâm, trách nhiệm
  • Hiệu quả cao

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Tư vấn set up vận hành kinh doanh khách sạn - Resort

Set up vận hành

Tư vấn set up vận hành kinh doanh khách sạn - Resort

Tư vấn set up vận hành kinh doanh karaoke

Set up vận hành

Tư vấn set up vận hành kinh doanh karaoke

Tư vấn set up vận hành quán cafe

Set up vận hành

Tư vấn set up vận hành kinh doanh quán cafe - quán bar

Tư vấn vận hành set up Pub,Bar Mini

Set up vận hành

Tư vấn vận hành set up kinh doanh Pub,Bar Mini

Tư vấn Set up vận hành kinh doanh karaoke thuận lợi thành công

Set up vận hành

Tư vấn Set up vận hành kinh doanh karaoke thuận lợi thành công

Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM chuyên nghiệp đắng cấp top 1

Khởi công dự án nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Video

Báo giá thi công nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden - TP Buôn Mê Thuột

Video

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden-TP Buôn Mê Thuột

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Video

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1-TPHCM

Thiết kế Bar Club tại Cần Thơ - Dự án 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế Bar Club tại Cần Thơ-kinh nghiệm mở quán bar

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu,Thanh âm bay bổng,ánh sáng huyền ảo

Video thi công Bar Club Lounge- Hòn Tầm Nha Trang

Thi công công trình

Giá thi công Lounge Club-Hòn Tầm Nha Trang,giá thiết kế Lounge

Thiết kế beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Giá thiết kế thi công beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club

Video

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club, Bar Club, Lounge

Thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM - Dự án Lounge 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM,Bình Dương,Đà Lạt

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV96

Thiết kế thi công karaoke

Báo giá thiết kế thi công phòng karaoke phong cách Hoàng Gia

Thiết kế Lounge Chill Dự án KTV tại Ninh Bình

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế Lounge Chill Dự án KTVDECOR tại Ninh Bình

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV107

Thiết kế thi công karaoke

Thiết kế phòng karaoke KTV107,Thiết kế phòng karaoke hiện đại

Thiết kế mô hình kinh doanh Food Garden

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế mô hình kinh doanh Food Garden tại Buôn Mê Thuột

Xu hướng KTV karaoke mới

Xu hướng thiết kế thư viện karaoke mới

Xu hướng KTV karaoke mới,Báo giá thiết kế trang trí phòng hát

Thi công Bar Club Vũ Trường Tại TPHCM

Thi công công trình

Thi công Bar Club Vũ Trường Tại TPHCM,xây dựng bar club vũ trường

Mẫu thiết kế Lounge nổi bật ấn tượng

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Mẫu thiết kế Lounge nổi bật ấn tượng,thiết kế sky bar,rooftop BAR

Thiết kế Bar Sky Quy Nhơn - Ảnh thiết kế 3D

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế thi công Bar Club-Vũ Trường,Club Sky Quy Nhơn

Thiết kế và thi công Lounge Aura Night Club

Thi công công trình

Thiết kế và thi công Lounge Aura Night Club, thi công Lounge

Mẫu thiết kế phòng karaoke ưa chuộng tại KTV DECOR

Thiết kế thi công karaoke

Báo giá thiết kế phòng karaoke giá rẻ ưa chuộng tại KTV DECOR

Thi công Bar Club tại TPHCM

Thi công công trình

Thi công Bar Club tại TPHCM,thiết kế nội thất Bar,ÂM THANH ÁNH SÁNG BAR

Video thi công trình karaoke KTV01 - Chuẩn đẹp sắc nét

Thi công công trình

Báo giá thi công phòng karaoke Led hiện đại,thiết kế karaoke 137

Mẫu thiết kế Lounge KTV1

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thi công lounge tại TPHCM,Mẫu thiết kế Lounge KTV1

Thiết kế và thi công Lounge Tây Ninh

Thi công công trình

Thiết kế thi công Lounge Tây Ninh,báo giá thi công Lounge

Mẫu thiết kế Lounge KTV3

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Mẫu thiết kế Lounge KTV3,PHONG CÁCH THIẾT KẾ LOUNGE ĐẸP LẠ

Bài viết nổi bật
Có thể bạn muốn xem

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

Chia s?
Hotline DiemVangCorp Facebook Messenger