Báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt

KTV DECOR - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt

Báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt,- Thi công nội thất cafe: bàn ghế, quầy bar, kệ, quầy thu ngân, cây cảnh,Bảng hiệu, vật tư trang trí ngoại thất... (Lượt xem : 286 )

DỰ ÁN : CAFE TỎI ĐEN 

Địa chỉ : 202 Lê Hồng Phong,Thủ Dầu Một Bình Dương !

Xem thêm : https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-tron-goi-quan-cafe_vi_1198_40_1.html

Chúng tôi hân hạnh được mang lại 1 nơi mới rất mới, phong cách không gian đẹp.

KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 16

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 01

-----------

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 1

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 02

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 2

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 3

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 3

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 04

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 4

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 05

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 5

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 06

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 6

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 07

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt7

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 08

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 8

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 09

----------------

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt10

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 010

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 11

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 011

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 12

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 012

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 13

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 013

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 14

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 014

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 15

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 015

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 16

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 016

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 17

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 017

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 18

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 018

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 19

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 019

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 20

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 20

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 21

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 21

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 22

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 22

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 23

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 23

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt24

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 24

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 25

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 25

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 26

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 26

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt27

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 27

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 298

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 28

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt29

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 29

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 31

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 30

-----------------

DỰ ÁN : CAFE - QUẬN 1 - TPHCM

Xem thêm : https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-tron-goi-quan-cafe_vi_1198_40_1.html

Chúng tôi hân hạnh được mang lại 1 nơi mới rất mới, phong cách không gian đẹp.

KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 23

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 32

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 32

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 33

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 33

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 34

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 34

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 35

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 35

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 36

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 36

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 37

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 37

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 38

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 38

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 39

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 39

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 40

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 40

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 41

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt41

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 42

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 42

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 43

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 43

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 44

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 44

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 45

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 45

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 46

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 46

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 47

--------------

Dự án nổi bật  : GASTBY CAFE 

Địa điểm : Thành Thái - Quận 10 - TPHCM

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 47

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 48

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 48

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 49

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 559

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 50

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 50

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 51

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 51

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 52

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 52

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 53

 

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 53

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 54

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 54

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 54

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 55

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 55

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 56

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 56

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 57

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 57

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 588

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 58

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 655

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 59

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 61

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 60

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 54555

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 61

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt uuu

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 62

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt 00

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 63

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt ttt

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 64

---------------

Dự án nổi bật  : THANH PHÚC CAFE 

Địa điểm : Bình Dương

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốttt

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 65

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt gg

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 66

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt jj

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 67

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt nn

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 68

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt mm

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 69

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốtzz

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 70

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt ccc

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 71

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt xxx

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt -72

------------

Dự án nổi bật  : CAFE SÂN VƯỜN 

Địa điểm : VŨNG TÀU

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt aaa

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 73

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt sss

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 74

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt ddd

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 75

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt hhhh

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 76

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt kkk

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 77

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt ttt

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 78

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt eee

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 79

 Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt qqqq

KTV DECOR  - Hotline : 0823997799 - Chuyên báo giá thiết kế thi công quán cafe đẹp chất lượng giá tốt - 80

-----------

CÁC DỊCH VỤ TRỌNG TÂM TRONG XÂY DỰNG - THIẾT KẾ THI CÔNG -  NỘI THẤT QUÁN CAFE (CÀ PHÊ) TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT KTV DECOR

 -Thiết kế 2D ,3D

- Xây dựng phần thô.

- Một số vật tư/ hạng mục thi công quán cafe cơ bản

- Phần thô: Tháo dỡ mặt bằng, xây tô, ốp lát, sơn, gạch,...

- Hệ thống hoàn thiện: hệ thống điện, ống cấp thoát nước, Wifi, camera,...vv

- Thi công nội thất cafe: bàn ghế, quầy bar, kệ, quầy thu ngân, cây cảnh... vv

- Vật liệu trang trí: Giấy dán tường, gỗ, tranh treo tường, màn treo, vật trang trí theo phong cách mỗi quán

- Hệ thống ánh sáng: Gồm đèn chiếu sáng và đèn trang trí, đèn dây,...

- Bảng hiệu, vật tư trang trí ngoại thất .... vv

CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT KTV DECOR nhận thiết kế thi công xây dựng công trình cafe tại TPHCM , Bình Dương , Đồng Nai , Tây Ninh , Bình Phước ,Lâm Đồng , các tỉnh miền Tây, và các tình thành khác trên toan quốc... với các phòng cách thiết kế mới nhất từ cổ điển , tân cồ điển , hiện đại .... với mức giá từ bình dân đến cao cấp theo nhu cầu của quý khách hàng  CĐT...  vvv .

Hãy liên hệ với KTV DECOR - 0909351619 - 0823997799  ngay hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và thi công nội thất quán cafe của bạn chuyên nghiệp với giá thành phù hợp nhất .

Từ khóa nội dung : KTV DECOR , Chuyên báo giá thiết kế ,thi công quán cafe, đẹp chất lượng giá tốt

KTVDECOR - CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG - KARAOKE - BAR CLUB - BEER CLUB - LOUNGE - CAFE

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ  Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn .......vv

KTVDECOR cung cấp dịch vụ thiết kế thi công xây dựng tại các tỉnh Miền Nam : TPHCM , Bình Dương , Đồng Nai , Nha Trang ,Vũng Tàu, Quy Nhơn , Vũng Tàu , Đà Lạt , 13 tỉnh Miền Tây ...... và số 1 địa điểm trọng tâm khác.Chúng tôi xây dựng những dự án trải nghiệm độc đáo, toàn diện kết nối mọi người và thương hiệu theo phong cách riêng của KTVDECOR.

Liên Hệ Tư Vấn Trực Tiếp : 0823.99.77.99 -  0909.351.619   - KTVDECOR 

Email : KtvDecor@gmail.com

Địa chỉ : 1/16 Ấp 2 , Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP.HCM

==> Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói từ Thấp đến Cao  

==>  Các  yếu tố kinh doanh karaoke thành công  

==>  Mẫu phòng karaoke kinh doanh nổi bật 2023 - 2024  

==>  Thiết Kế thi công BAR CLUB - LOUNGE   

==> Chuyên thiết kế thi công trọn gói Bar ,Pub , Vũ Trường , Lounge , Beer Club  

Top dự án nổi bật 2023

==> Báo giá thiết kế thi công quán cafe trọn gói   

 

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn 2

 

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR.

Hotline : 0823.99.77.99 - 0909.351.619

Email : ktvdecor@gmail.com

Địa chỉ VP : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR - Chuyên thiết kế,thi công nội thất trọn gói cho tất cả các công trình : BAR CLUB , VŨ TRƯỜNG , BEER CLUB , KARAOKE, LOUNGE , CAFE , NHÀ HÀNG , KHÁCH SẠN....Thiết kế trẻ trung ấn tượng,những ý tưởng độc đáo,sáng tạo ,phong cách kết nối với xu hướng MỚI.Công ty chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong muốn,đồng hành với sự thành công của quý khách hàng!Cam kết mang lại giải pháp sáng tạo hiệu quả !
Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR đồng hành cùng khách hàng xây dựng không gian độc đáo và ấn tượng,khẳng định thương hiệu KTVDECOR tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực hướng đến bước đi vững chắc trong công nghệ thiết kế và thi công đỉnh cao Vip Bar , Vip Longe , Vip Café , Vip Karaoke … Phong cách thiết kế karaoke đẹp khác biệt.... phòng karaoke không chỉ tới đề hát mà còn thăng hoa cảm xúc tuyệt đối.

 • Giá cả cạnh tranh hợp lý
 • Uy tín - Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm
 • Miễn phí thiết kế-Giảm giá thi công
 • Bảo hành dài lâu
 • Cam kết chất lượng
 • Cam kết tiến độ
 • An toàn lao động
 • Thi công tận tâm, trách nhiệm
 • Hiệu quả cao

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Mẫu thiết kế karaoke KTV93 - Sảnh chờ

Thiết kế khác

Giá thiết kế Sảnh chờ karaoke KTV93,THI CÔNG Sảnh chờ KARAOKE

Mẫu thiết kế sảnh và hành lang - công trình KTV Côn Đảo

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế sảnh và hành lang karaoke- KTV karaoke Côn Đảo

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Lion Lounge

Thiết kế khác

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Lion Lounge,đẹp độc đáo

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Lounge trẻ trung đẳng cấp

Thiết kế khác

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Lounge trẻ trung đẳng cấp

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV45 - Mặt tiền

Thiết kế khác

Báo giá mẫu thiết kế phòng karaoke KTV45 - độc đáo ấn tượng

Mẫu thiết kế mặt tiền quảng cáo Bar - Lounge - Karaoke đẹp

Thiết kế khác

Báo giá mẫu thiết kế mặt tiền quảng cáo Bar-Lounge-Karaoke đẹp

Thiết kế sảnh karaoke chill trẻ trung phong cách

Thiết kế khác

Báo giá thiết kế sảnh karaoke chill trẻ trung phong cách

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Lounge ở Sài Gòn

Thiết kế khác

KTV DECOR Thiết kế Lounge ở Sài Gòn,mặt tiền ngoại thất Lounge

Mẫu thiết kế karaoke KTV92 - Sảnh

Thiết kế khác

Thiết kế karaoke Sảnh trẻ trung hiện đại,thi công sảnh karaoke

Thiết kế Mặt tiền ngoại thất Lounge độc đáo tai TPHCM

Thiết kế khác

Thiết kế Mặt tiền ngoại thất Lounge Bar độc đáo tai TPHCM

Mẫu thiết kế karaoke KTV57 - Sảnh đơn giản

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế karaoke KTV57 - Sảnh đơn giản

Tham khảo 1 vài phong cách phòng giải trí karaoke mới

Thiết kế khác

Tham khảo 1 vài phong cách phòng giải trí karaoke mới

Mẫu thiết kế karaoke KTV172 - Mặt tiền quán

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế Mặt tiền quán karaoke KTV172

Thiết kế đại sảnh NightClub

Thiết kế khác

Thiết kế đại sảnh NightClub,Xu hướng thiết kế sảnh lễ tân Đẹp

Mẫu thiết kế mặt tiền Beer Club

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế mặt tiền Beer Club

Thiết kế mặt tiền dự án Beer Club đẹp KTV177

Thiết kế khác

Thiết kế mặt tiền dự án Beer Club đẹp KTV177

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Chill Lounge

Thiết kế khác

Thiết kế mặt tiền ngoại thất Chill Lounge,Mẫu Lounge độc lạ

Khu vực sảnh chờ của ROXXY LOUNGE Biên Hòa Đồng Nai

Thiết kế khác

Khu vực sảnh chờ của ROXXY LOUNGE Biên Hòa Đồng Nai

Mẫu thiết kế hành lang karaoke phong cách Luxury

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế sảnh,hành lang,lễ tân,quầy bar,karaoke Luxury

Mẫu thiết kế mặt tiền Beer Club P2

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế mặt tiền Beer Club P2

Mẫu thiết kế karaoke KTV91 - Hành lang

Thiết kế khác

Báo giá thiết kế Hành lang karaoke KTV91,đẹp,độc lạ,sang trọng

Thiết kế mặt tiền dự án Lounge Club đẹp KTV176

Thiết kế khác

Thiết kế mặt tiền dự án Lounge Club đẹp KTV176

Mẫu thiết kế karaoke KTV83- Mặt tiền đơn giản

Thiết kế khác

Giá thiết kế thi công mặt tiền quán karaoke đơn giản bình dân

Mẫu thiết kế hành làng karaoke KTV43

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế hành làng karaoke KTV43,Hành lang karaoke hiện đại

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV170 - Sảnh hành lang đơn giản giá rẻ

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế sảnh hành lang karaoke đơn giản giá rẻ KTV170

Mẫu thiết kế tiếp tân karaoke sang trọng Luxury

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế tiếp tân karaoke sang trọng Luxury

Mẫu thiết kế thi công karaoke KTV88 - Mặt tiền karaoke

Thiết kế khác

Báo giá thiết kế thi công Mặt tiền quán karaoke hiện đại

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV53- Sảnh hành làng

Thiết kế khác

Mẫu thiết kế phòng karaoke KTV53- Sảnh hành làng

Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói phù hợp

Thiết kế thi công karaoke

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói phù hợp

Tổng hợp thông tin dự án Roxxy Lounge tại TP Biên Hòa Đồng Nai

Video

Tổng hợp thông tin dự án Roxxy Lounge tại TP Biên Hòa Đồng Nai

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden - TP Buôn Mê Thuột

Video

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden-TP Buôn Mê Thuột

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Set up vận hành

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Thiết kế thi công Bar Club tại Bình Dương

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế thi công Bar Club tại Bình Dương,Club tại Bình Dương

Thiết kế quán Beer club-Beer garden

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế quán Beer club-Beer garden,báo giá thi công beer club

Xu hướng thiết kế và kinh doanh NightClub Bar Club KTV nổi bật

Video

Xu hướng thiết kế thi công NightClub Bar Club Lounge KTV

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club

Video

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club, Bar Club, Lounge

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM chuyên nghiệp đắng cấp top 1

Khởi công dự án nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Video

Báo giá thi công nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Video

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1-TPHCM

Thiết kế Bar Club tại Cần Thơ - Dự án 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế Bar Club tại Cần Thơ-kinh nghiệm mở quán bar

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu,Thanh âm bay bổng,ánh sáng huyền ảo

Video thi công Bar Club Lounge- Hòn Tầm Nha Trang

Thi công công trình

Giá thi công Lounge Club-Hòn Tầm Nha Trang,giá thiết kế Lounge

Thiết kế beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Giá thiết kế thi công beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM - Dự án Lounge 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM,Bình Dương,Đà Lạt

Bài viết cùng danh mục
Bài viết nổi bật
Có thể bạn muốn xem

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

Hotline DiemVangCorp Facebook Messenger