Báo giá thiết kế thi công set up nhà hàng chuyên nghiệp

Báo giá thiết kế thi công set up nhà hàng chuyên nghiệp

Báo giá thiết kế thi công set up nhà hàng chuyên nghiệp (Lượt xem : 149 )

<h2 style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Q58vs8YGTm4" title="Thương hiệu YOYO Beer Garden một điểm sáng ngành Nightlife #ktvdecor #ktvdesign #yoyo" width="98%"></iframe></h2> <p style="text-align: center;"> ----------------</p> <p> <em><u><strong>Xem th&ecirc;m :&nbsp;</strong></u></em></p> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Tim-hieu-xu-huong-thiet-ke-nha-hang-noi-bat-hien-nay_vi_1733_37_1.html">Xu hướng thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Tim-hieu-y-tuong-kinh-doanh-thiet-ke-nha-hang-Buffet_vi_1749_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Buffet&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Khong-gian-dep-cua-nha-hang-dam-chat-trung-hoa_vi_1741_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Trung Hoa</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Tim-hieu-ve-thiet-ke-nha-hang-Thai-doc-dao_vi_1735_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Th&aacute;i</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Giai-phap-thiet-ke-nha-hang-hai-san-dep_vi_1740_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Hải Sản</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/1-Y-tuong-thiet-ke-thi-cong-nha-hang-tron-goi_vi_1515_37_1.html">Thiết kế thi c&ocirc;ng nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-Nhat_vi_1730_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Nhật</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-Han-Quoc-dep-an-tuong_vi_1729_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng H&agrave;n Quốc</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-banh-Pizza-nha-hang-thuc-an-nhanh-noi-bat_vi_1746_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Pizza&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-banh-Pizza-nha-hang-thuc-an-nhanh-noi-bat_vi_1746_37_1.html">Thiết kế</a>&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Giai-phap-thiet-ke-nha-hang-theo-phong-cach-Lounge-Bar-giai-tri_vi_1528_37_1.html">Nh&agrave; h&agrave;ng phong c&aacute;ch Lounge Bar</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-banh-Pizza-nha-hang-thuc-an-nhanh-noi-bat_vi_1746_37_1.html">Thiết kế</a>&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Y-tuong-thiet-ke-nha-hang-phong-cach-An-Do_vi_1542_37_1.html">Nh&agrave; h&agrave;ng phong c&aacute;ch Ấn Độ</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-nha-hang-khung-thep_vi_2147_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng khung th&eacute;p&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Du-an-Beer-Garden-YOYO-2Bis-Nguyen-Thi-Minh-Khai-Quan-1-TPHCM_vi_2143_37_1.html">Thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng Beer Garden&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-Beer-Garden_vi_2146_37_1.html">Thiết kế Beer Garden&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Du-an-nha-hang-Baby-Oc-Central-242-Tran-Hung-Dao---Nguyen-Cu-Trinh--Q1TPHCM_vi_2136_37_1.html">Nh&agrave; h&agrave;ng Baby Ốc Central</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife_vi_2142_37_1.html">Yoyo beer garden&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Mo-hinh-nha-hang-JAPAN-BBQ---Thiet-ke-thi-cong-va-du-an_vi_2106_37_1.html">M&Ocirc; H&Igrave;NH NH&Agrave; H&Agrave;NG JAPAN BBQ</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-nha-hang-COCO-THAI-Beer-Garden_vi_2049_37_1.html">Thiết kế beer garden phong c&aacute;ch Th&aacute;i&nbsp;</a></h4> <h4> <a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-mo-hinh-kinh-doanh-F-B-nha-hang-Beer-Food-Garden_vi_2103_37_1.html">Beer Food Garden&nbsp;</a></h4> <p style="text-align: center;"> ------------------</p> <h2> KTV DECOR - Hotline : 0823997799 - THIẾT KẾ THI C&Ocirc;NG NỘI THẤT nh&agrave; h&agrave;ng UY T&Iacute;N V&Agrave; CHUY&Ecirc;N NGHIỆP TẠI TPHCM V&Agrave; KHU VỰC</h2> <p> Thế giới ng&agrave;y c&agrave;ng một ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng ch&iacute;nh v&igrave; vậy con người ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; muốn n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống.</p> <p> Thế n&ecirc;n trong những năm gần đ&acirc;y ng&agrave;nh kinh doanh dịch vụ ăn uống v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; ng&agrave;y c&agrave;ng được mở rộng v&agrave; l&agrave; mảnh đất m&agrave;u mỡ cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.</p> <p> Tuy nhi&ecirc;n v&igrave; thị trường cạnh tranh cao, rất dễ mắc v&agrave;o những sai lầm dẫn đến tốn k&eacute;m trong thi c&ocirc;ng m&agrave; sản phẩm l&agrave;m ra lại kh&ocirc;ng như &yacute; muốn n&ecirc;n h&ocirc;m nay KTV DECOR sẽ c&ugrave;ng bạn t&igrave;m hiểu về&nbsp;thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;sao cho hiệu quả nh&eacute;.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <h2> Video v&agrave; h&igrave;nh ảnh dự &aacute;n nồi bật v&agrave; dịch vụ thiết kế thi c&ocirc;ng + Set up NH&Agrave; H&Agrave;NG KTV DECOR 2023 - 2024</h2> <p style="text-align: center;"> -------------------------</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="white-space: pre-wrap;">Dự &aacute;n : YOYO CENTRAL</span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="white-space: pre-wrap;">Xem th&ecirc;m : </span><a class="x1fey0fg xmper1u x1edh9d7" href="https://thegioiclub.com/Tong-hop-thong-tin-du-an-YoYo-Beer-Garden---So-1-cong-truong-quoc-te-Quan-3-TPHCM-vi-646-153-1.html"><span style="white-space: pre-wrap;">https://thegioiclub.com/Tong-hop-thong-tin-du-an-YoYo-Beer-Garden---So-1-cong-truong-quoc-te-Quan-3-TPHCM-vi-646-153-1.html</span></a><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">Thương hiệu YOYO đang dần khẳng định đẳng cấp . Điểm s&aacute;ng ng&agrave;nh Nightlife năm 2023 </span><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">--------------</span><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">Địa điểm: Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế , Quận 3 , TP.HCM </span><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">Diện t&iacute;ch: ~ 1200 m2</span><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">Năm Ho&agrave;n th&agrave;nh : 2023 </span><br /> <span style="white-space: pre-wrap;">----------------</span></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar Club, Lounge,Beer Club,Cafe,Nhà hàng 1" src="/Uploads/files/duanktv47/duan-ktv-7.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> -------------------------</p> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 1" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-21.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 01</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 2" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-22.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 02</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 3" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-24.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 03</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 4" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-25.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 04</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 45" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-26.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 05</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 6" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-32.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 06</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế YOYO BEER GARDEN - điểm sáng ngành Nightlife 7" src="/Uploads/files/681/XL-YOYO-30.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 01 C&ocirc;ng Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM - 07</div> </div> </div> </div> <h3> YoYo Beer Garden Kh&ocirc;ng gian độc đ&aacute;o</h3> <div> Concept qu&aacute;n tạo ra một kh&ocirc;ng gian độc đ&aacute;o v&agrave; s&ocirc;i động, nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tận hưởng cuộc sống, phi&ecirc;u lưu v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; mọi khoảnh khắc.&nbsp;</div> <div> Với trọng điểm l&agrave; sự tự do v&agrave; sự kết nối, YoYo Beer Garden khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng tạo ra những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ v&agrave; giao lưu với nhau trong một m&ocirc;i trường vui vẻ, t&aacute;o bạo v&agrave; đặc biệt.&nbsp;</div> <div> YOYO l&agrave; nơi m&agrave; mọi người c&oacute; thể thỏa sức sống, chắp c&aacute;nh giấc mơ v&agrave; tạo ra những kỷ niệm kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n.</div> <div> C&aacute;i t&ecirc;n YOYO mang trong m&igrave;nh một kh&aacute;i niệm kết hợp giữa sự năng động, tươi trẻ v&agrave; tinh thần &ldquo;YOLO&rdquo; (You Only Live Once &ndash; Mỗi người chỉ sống một lần).</div> <div> Với c&aacute;c hoạt động đặc biệt v&agrave; m&ocirc;i trường giao lưu mở, nh&agrave; h&agrave;ng Yoyo Beer Garden trở th&agrave;nh điểm đến đặc biệt, nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tận hưởng mỗi khoảnh khắc v&agrave; tạo ra những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; điểm hẹn s&ocirc;i động v&agrave; th&uacute; vị cho người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n sau giờ l&agrave;m việc căng thẳng, hoặc dịp gặp gỡ x&ocirc;m tụ c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&oacute;m bạn.</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 1" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-1.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 01</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 2" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-2.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 02</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 3" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-4.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 3</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 4" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-9.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 4</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 5" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-19.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 05</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 6" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-26.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 06</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Thương hiệu và chuỗi DỰ ÁN - YOYO Beer Garden 7" src="/Uploads/files/0tong/Thuong-hieu-YOYO-Beer-Garden-mot-diem-sang-nganh-Nightlife-21.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"> YoYo Beer Garden - 07</div> <div> <p style="text-align: center;"> ---------------------------</p> <div> <h2 dir="auto" style="text-align: center;"> DỰ &Aacute;N : YOYO BEER GARDEN - 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,HCM</h2> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dc : số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,HCM</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Quy m&ocirc; : 1500m2.</div> </div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Năm Ho&agrave;n th&agrave;nh : 2023</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> -----------------</div> </div> <p style="text-align: center;"> <img alt="KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 19" src="/Uploads/files/duanktv47/duan-ktv-19.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> Xem th&ecirc;m :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Du-an---YOYO-BEER-GARDEN-So-02-Bis-Nguyen-Thi-Minh-Khai-Quan-1---TPHCM-vi-680-153-1.html">https://thegioiclub.com/Du-an---YOYO-BEER-GARDEN-So-02-Bis-Nguyen-Thi-Minh-Khai-Quan-1---TPHCM-vi-680-153-1.html</a></p> <p> <u><strong>Yoyo 2bis Beer Garden Quận 1&nbsp;với diện t&iacute;ch đến 1500m2 kh&ocirc;ng gian mở</strong></u>, tho&aacute;ng sức chứa l&ecirc;n đến 1000 người n&ecirc;n chỗ n&agrave;y cũng c&oacute; nhận tổ chức tiệc tất ni&ecirc;n (year end party), hội nghị, sinh nhật, tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng,.. theo y&ecirc;u cầu v&agrave; thiết kế ri&ecirc;ng của doanh nghiệp lu&ocirc;n ấy, b&ecirc;n ngo&agrave;i Yoyo 2bis Beer Garden Quận 1&nbsp;cũng c&oacute; b&atilde;i xe rộng lớn đỗ &ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi .</p> <p> Về phong c&aacute;ch thiết kế Yoyo 2bis Beer Garden Quận 1&nbsp;được thiết kế với mảng xanh m&aacute;t nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần sang trọng, v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch hợp để tụ tập quẫy với bạn b&egrave;, tổ chức sinh nhật hay đơn giản l&agrave; đi nhậu, đi quẫy để xả stress, thậm ch&iacute; l&agrave; tổ chức tiệc để gắn kết nh&acirc;n vi&ecirc;n, thắt chặt t&igrave;nh đồng nghiệp th&igrave; Yoyo 2bis Beer Garden Quận 1&nbsp;l&agrave; lựa chọn v&ocirc; c&ugrave;ng đ&uacute;ng đắn .</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="520" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Hr7_rUVGFP4" title="Dự án Beer Garden YOYO 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1,TPHCM" width="98%"></iframe></p> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01 1" src="/Uploads/files/2143-/2143-22.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01 2" src="/Uploads/files/2143-/2143-21.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 2</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 013" src="/Uploads/files/2143-/2143-23.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 03</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 014" src="/Uploads/files/2143-/2143-24.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 04</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 015" src="/Uploads/files/2143-/2143-25.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 05</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 016" src="/Uploads/files/2143-/2143-26.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 6</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 017" src="/Uploads/files/2143-/2143-27.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 07</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 018" src="/Uploads/files/2143-/2143-28.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 8</div> <div dir="auto"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 019" src="/Uploads/files/2143-/2143-29.jpg" /></div> <div dir="auto"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 09</div> </div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0110" src="/Uploads/files/2143-/2143-2.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 010</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01 11" src="/Uploads/files/2143-/2143-3.jpg" />\</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 011</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01123" src="/Uploads/files/2143-/2143-5.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 012</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0133" src="/Uploads/files/2143-/2143-6.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 013</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 014" src="/Uploads/files/2143-/2143-7.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 014</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0155" src="/Uploads/files/2143-/2143-8.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 015</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0166" src="/Uploads/files/2143-/2143-1.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 016</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0177" src="/Uploads/files/2143-/2143-9.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 017</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 018" src="/Uploads/files/2143-/2143-11.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 018</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0188" src="/Uploads/files/2143-/2143-12.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 019</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0199" src="/Uploads/files/2143-/2143-14.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 020</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0120" src="/Uploads/files/2143-/2143-15.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 021</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0121" src="/Uploads/files/2143-/2143-16.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 022</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0122" src="/Uploads/files/2143-/2143-17.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 023</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 0123" src="/Uploads/files/2143-/2143-18.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 024</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Dự án : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 01 244" src="/Uploads/files/2143-/2143-19.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Dự &aacute;n : YoYo Beer Garden - Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 1 ,TP.HCM - 025</div> </div> <p style="text-align: center;"> -----------------</p> <h2 style="text-align: center;"> HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC : 21A TRẦN NHẬT DUẬT, BU&Ocirc;N M&Ecirc; THUỘC , VIỆT NAM</h2> <p style="text-align: center;"> <span style="white-space: pre-wrap;">Diện t&iacute;ch: ~ 1500 m2</span></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 12" src="/Uploads/files/duanktv47/duan-ktv-12.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> Xem th&ecirc;m :&nbsp;&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Thiet-ke-thi-cong-HIGH-CITY-Food-Garden---TP-Buon-Me-Thuot-vi-488-74-1.html">https://thegioiclub.com/Thiet-ke-thi-cong-HIGH-CITY-Food-Garden---TP-Buon-Me-Thuot-vi-488-74-1.html</a></p> <p> HIGH CITY Food Garden - TP Bu&ocirc;n Ma Thuộc mang đến cho c&aacute;c thực kh&aacute;ch cơ hội thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon, &acirc;m nhạc đẳng cấp, &Aacute;NH S&Aacute;NG sống động c&ugrave;ng những DJ h&agrave;ng đầu. Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; yếu tố gi&uacute;p cho trải nghiệm của kh&aacute;ch h&agrave;ng khi đến với&nbsp;HIGH CITY food garden - TP Bu&ocirc;n Ma Thuộc&nbsp;trở n&ecirc;n ho&agrave;n hảo v&agrave; trọn vẹn nhất.Với tất cả những ưu điểm kể tr&ecirc;n,&nbsp;HIGH CITY Food Garden - TP Bu&ocirc;n Ma Thuộc&nbsp;&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho một trải nghiệm&nbsp;GIẢI TR&Iacute; ĐỘC Đ&Aacute;O ,&acirc;m nhạc, &acirc;m thanh , &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; ẩm thực&nbsp;ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="560" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/RrVUhFaL0fc" title="HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC : 21A Trần Nhật Duật, Buôn Mê Thuộc , Việt Nam" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="560" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/qarnhEuFXTw" title="HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="560" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/iPj_jkyskCA" title="Mô hình kinh doanh Beer Club Food Garden" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="560" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/6qx4dH-vn3E" title="HIGH CITY Food Garden - TP Buôn Ma Thuộc" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> -----------------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Thiết kế Lounge Bar theo phong cách BAR BEER FOOD GARDEN - 18 5" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity1-1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC : 21A Trần Nhật Duật, Buôn Mê Thuộc , Việt Nam 7" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity-8.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Thiết kế Lounge Bar theo phong cách BAR BEER FOOD GARDEN - 18 7" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity1-7.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Thiết kế Lounge Bar theo phong cách BAR BEER FOOD GARDEN - 18 6" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity1-2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC : 21A Trần Nhật Duật, Buôn Mê Thuộc , Việt Nam 8" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity-9.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="HIGH CITY FOOD &amp; MUSIC : 21A Trần Nhật Duật, Buôn Mê Thuộc , Việt Nam 4" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/1hightcity/hightcity-3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ---------------</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công set up vận hành Beer Grden-Food Garden 1" src="/Uploads/files/FF/xulynhektv-385.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công set up vận hành Beer Grden-Food Garden 2" src="/Uploads/files/FF/xulynhektv-386.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công set up vận hành Beer Grden-Food Garden 3" src="/Uploads/files/FF/xulynhektv-387.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công set up vận hành Beer Grden-Food Garden 4" src="/Uploads/files/FF/xulynhektv-388.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Báo giá thiết kế thi công set up vận hành Beer Grden-Food Garden 5" src="/Uploads/files/FF/xulynhektv-389.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> ---------------</p> <h2 dir="auto" style="text-align: center;"> DỰ &Aacute;N : THE BABY FOOD GARDEN</h2> <div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Xem th&ecirc;m :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Du-an-The-Baby-food-Garden--Dai-diem--Tp-Nha-Trang--Tinh-Khanh-Hoa-vi-669-153-1.html">https://thegioiclub.com/Du-an-The-Baby-food-Garden--Dai-diem--Tp-Nha-Trang--Tinh-Khanh-Hoa-vi-669-153-1.html</a></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> &quot;Khi kiến tr&uacute;c trở th&agrave;nh nghệ thuật, mỗi g&oacute;c nh&igrave;n l&agrave; một t&aacute;c phẩm.&quot;</div> </div> <div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Đại điểm : Tp.Nha Trang , Tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a , Việt Nam</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Diện t&iacute;ch: ~ 1100 m2</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> Năm Ho&agrave;n th&agrave;nh : 2024</div> </div> <p style="text-align: center;"> <img alt="KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 2" src="/Uploads/files/duanktv47/duan-ktv-2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/PJSe_2ZdkmM" title="Dự án : THE BABY FOOD GARDEN Năm hoàn thành : 2024" width="98%"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> ------------</p> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 1" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-13.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 01</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 2" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-27.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 02</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 3" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-2.jpg" /></div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 03</div> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 4" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 04</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang5" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 05</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 6" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-4.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 06</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 8" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-6.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 08</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 9" src="/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-16.jpg" style="width: 950px; height: 679px;" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 09</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 10" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-8.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 010</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 11" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-9.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 011</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Tổng hợp thông tin dự án The Baby &amp; Food Garden TP Nha Trang 12" src="https://thegioiclub.com/Uploads/files/babynhatrang/Du-an-baby-nhatrang-10.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> H&igrave;nh ảnh thiết kế dự &aacute;n : Dự &aacute;n : The Baby &amp; Food Garden - 012</p> <div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> ---------------------------</div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <h2> DỰ &Aacute;N : THE SUN BEER GARDEN</h2> <p> Xem th&ecirc;m :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-153-1.html">https://thegioiclub.com/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-153-1.html</a></p> <p> Quy M&ocirc; : 700m2 ~<br /> Năm ho&agrave;n th&agrave;nh : 2024<br /> Hạng mục : THIẾT KẾ - THI C&Ocirc;NG - SETUP VẬN H&Agrave;NH</p> </div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> <p> <img alt="KTVDECOR - Báo giá thiết kế thi công trọn từ A đến Z Bar, Pub,Vũ Trường, Lounge, Beer Club, Cafe,Nhà hàng 222" src="/Uploads/files/duanktv47/duan-ktv-22.jpg" /></p> <p> -----------------</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 1" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-1.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 01</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 2" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-15.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 02</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 4" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-4.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 04</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 5" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-5.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 05</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 6" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-6.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 06</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 7" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-7.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 07</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 8" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-8.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 08</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 9" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-9.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 09</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 10" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-10.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 010</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 11" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-16.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 011</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một12" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-11.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 012</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 155" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-12.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 013</p> <p> <img alt="Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 1666" src="/Uploads/files/thesunbeer/Du-an-The-Sun-Beer-Garden-tai-Binh-Duong-vi-691-13.jpg" /></p> <p> Dự &aacute;n The Sun Beer Garden tại B&igrave;nh Dương - 014</p> <p> ------------</p> </div> <div dir="auto" style="text-align: center;"> V&agrave; rất nhiều dự &aacute;n nổi bật kh&aacute;c .....</div> </div> </div> <h2> C&aacute;c yếu tố cần lưu &yacute; khi thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng</h2> <h3> 1. Quy tr&igrave;nh thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng:</h3> <p> Khi hợp t&aacute;c &ugrave;ng KTV DECOR bạn sẽ được tư vấn tận t&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m hiểu r&otilde; về phong c&aacute;ch nh&agrave; h&agrave;ng bạn đang muốn hướng đến. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ đem đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch khi thi c&ocirc;ng cũng như khi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ liệt k&ecirc; sơ quy tr&igrave;nh thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng để bạn tham khảo nh&eacute;:</p> <p> Bước 1:&nbsp;T&igrave;m hiểu nhu cầu, &yacute; tưởng của chủ đầu tư cũng như khảo s&aacute;t hiện trạng, định hướng v&agrave; tư vấn phong c&aacute;ch chủ đạo cho kh&ocirc;ng gian nh&agrave; h&agrave;ng</p> <p> Bước 2:&nbsp;Ph&aacute;c thảo bố tr&iacute; v&agrave; thiết kế &yacute; tưởng từ c&aacute;c y&ecirc;u cầu v&agrave; thảo luận đưa ra</p> <p> Bước 3:&nbsp;Vẽ phối cảnh nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; lựa chọn chất liệu cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <p> Bước 4:&nbsp;Thảo luận, phản hồi v&agrave; chấp thuận bản vẽ phối cảnh cuối c&ugrave;ng</p> <p> Bước 5:&nbsp;B&aacute;o gi&aacute; thiết kế v&agrave; l&ecirc;n ng&acirc;n s&aacute;ch dự to&aacute;n</p> <p> Bước 6:&nbsp;Thi c&ocirc;ng, G&iacute;am s&aacute;t v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o từng c&ocirc;ng đoạn cho đến khi ho&agrave;n thiện</p> <p> Bước 7:&nbsp;Nghiệm thu v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <p> Bước 8:&nbsp;Bảo h&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <h3> 2. Vị tr&iacute; mặt bằng v&agrave; đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng</h3> <p> Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; hai yếu tố ch&iacute;nh g&oacute;p phần quan trọng trong việc kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng. Để x&acirc;y dựng được kế hoạch kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n bạn cần l&agrave; x&aacute;c định đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng bạn muốn hướng đến đang ở độ tuổi n&agrave;o, kh&aacute;ch trong nước hay kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i, kh&aacute;ch c&oacute; thu nhập cao hay thu nhập thấp. Sau khi lựa chọn được đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng th&igrave; mới đến bước lựa chọn vị tr&iacute; đặt nh&agrave; h&agrave;ng cho ph&ugrave; hợp. Đ&ocirc;i với từng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&aacute;c nhau h&atilde;y lựa chọn khu vực m&agrave; c&aacute;c đối tượng n&agrave;y hay gh&eacute; qua, đi ngang qua để tiếp cận họ tốt nhất</p> <p> Việc x&aacute;c định được đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như vị tr&iacute; đặt nh&agrave; h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; cơ sở để bạn x&aacute;c định được phong c&aacute;ch cũng như m&ocirc; h&igrave;nh thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng được chuẩn x&aacute;c với mong muốn ban đầu nhất</p> <h3> 3. C&acirc;n đối kh&ocirc;ng gian qu&aacute;n v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch đầu tư</h3> <p> Sau khi x&aacute;c định được phong c&aacute;ch cũng như diện t&iacute;ch của nh&agrave; h&agrave;ng th&igrave; tiếp theo chủ đầu tư cần phải t&iacute;nh to&aacute;n c&acirc;n đối được kh&ocirc;ng gian đ&oacute;n kh&aacute;ch, kh&ocirc;ng gian ngồi, kh&ocirc;ng gian trang tr&iacute; qu&aacute;n</p> <p> Đối với c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng nhỏ th&igrave; thường tập trung chủ yếu v&agrave;o chỗ ngồi, c&ograve;n ở nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng biệt v&agrave; cao cấp hơn th&igrave; kh&ocirc;ng gian cần phải được ch&uacute; trọng để tạo được ấn tượng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p> Ngo&agrave;i ra việc ph&acirc;n chia kh&ocirc;ng gian cho diện t&iacute;ch phục vụ kh&aacute;ch v&agrave; khu vực kho bếp cũng l&agrave; một yếu tố m&agrave; bạn cần phải quan t&acirc;m. Thường c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng sẽ ph&acirc;n chia 60% diện t&iacute;ch cho khu vực phục vụ kh&aacute;ch v&agrave; 40% để cho kho v&agrave; bếp.</p> <p> Diện t&iacute;ch một chỗ ngồi cho kh&aacute;ch sẽ chiếm tầm 1,5-1,8 m2/ người. H&atilde;y lu&ocirc;n đảm bảo chỗ ngồi của kh&aacute;ch h&agrave;ng được thoải m&aacute;i m&agrave; vẫn thuận lợi cho việc phục vụ thức ăn của nh&agrave; h&agrave;ng.</p> <h3> 4. Hệ thống &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; h&uacute;t m&ugrave;i của nh&agrave; h&agrave;ng</h3> <p> V&igrave; l&agrave; kinh doanh ăn uống n&ecirc;n c&aacute;c bếp ở nh&agrave; h&agrave;ng sẽ thường c&oacute; nhiệt độ cao, m&ugrave;i v&agrave; kh&oacute;i. Nếu kh&ocirc;ng sắp xếp v&agrave; thiết kế hợp l&yacute; th&igrave; c&aacute;c vấn đề n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh thưởng thức của kh&aacute;ch h&agrave;ng &ndash; g&acirc;y ấn tượng kh&ocirc;ng tốt tới kh&aacute;ch. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy khi x&acirc;y dựng cần t&iacute;nh to&aacute;n kĩ lưỡng kh&ocirc;ng gian bếp v&agrave; hệ thống h&uacute;t m&ugrave;i, th&ocirc;ng gi&oacute; sao cho c&oacute; chất lượng tốt nhất.</p> <p> &Aacute;nh s&aacute;ng trong nh&agrave; h&agrave;ng cũng l&agrave; một yếu tố v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng khi x&acirc;y dựng thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng. Nếu l&agrave;m tốt th&igrave; &aacute;nh s&aacute;ng nh&agrave; h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p cho m&oacute;n ăn v&agrave; kh&ocirc;ng gian của qu&aacute;n được t&ocirc;n l&ecirc;n v&agrave; hấp dẫn thực kh&aacute;ch. Ngược lại nếu &aacute;nh s&aacute;ng qu&aacute; tối hoặc qu&aacute; s&aacute;ng sẽ l&agrave;m kh&aacute;ch h&agrave;ng thấy kh&oacute; chịu v&agrave; kh&oacute; l&ograve;ng giữ ch&acirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng quay trở lại</p> <h2> Tại sao n&ecirc;n chọn lựa dịch vụ thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng ở KTV DECOR</h2> <p> Trong h&agrave;ng chục, h&agrave;ng trăm sự lựa chọn đơn vị thiết kế hiện c&oacute; tr&ecirc;n thị trường Việt Nam KTV DECOR tự tin l&agrave; một trong những đơn vị thiết kế được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng v&agrave; đặt niềm tin v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; h&agrave;ng nhất tại v&igrave;:</p> <ul> <li> KTV DECOR sở hữu đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, gi&agrave;u kinh nghiệm sẵn s&agrave;ng t&uacute;c trực c&ugrave;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng để t&igrave;m ra phong c&aacute;ch thiết kế ho&agrave;n hảo nhất.</li> <li> Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng nhiều năm với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn nhỏ tr&ecirc;n cả nước</li> <li> Chi ph&iacute; thiết kế tối ưu, hợp l&yacute; với chất lượng kh&ocirc;ng phải ở đ&acirc;u kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng t&igrave;m được</li> <li> Quy tr&igrave;nh thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng nhanh ch&oacute;ng. Sau khi chốt xong y&ecirc;u cầu sẽ bắt tay v&agrave;o việc, tiết kiệm thời gian nhất c&oacute; thể cho kh&aacute;ch h&agrave;ng</li> <li> Hậu m&atilde;i sau khi nghiệm thu c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Kh&ocirc;ng bao giờ quay lưng với kh&aacute;ch h&agrave;ng cho d&ugrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; nghiệm thu xong, sẵn s&agrave;ng bảo h&agrave;nh khi gặp vấn đề khi sử dụng</li> </ul> <h2> C&aacute;c dịch vụ trọng t&acirc;m trong thiết kế thi c&ocirc;ng nh&agrave; h&agrave;ng tại KTV DECOR</h2> <p> &ndash;&nbsp; Thiết kế kiến tr&uacute;c nh&agrave; h&agrave;ng</p> <p> &ndash;&nbsp; Thiết kế nội thất nh&agrave; h&agrave;ng kinh doanh v&agrave; gia đ&igrave;nh.</p> <p> &ndash;&nbsp; Cung cấp nội thất nh&agrave; h&agrave;ng b&agrave;n ghế tủ&nbsp; kệ chuy&ecirc;n nghiệp, độc đ&aacute;o cho nh&agrave; h&agrave;ng</p> <p> &ndash;&nbsp; Cung cấp thiết bị loa , &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng nh&agrave; h&agrave;ng.</p> <p> &ndash;&nbsp; Thi c&ocirc;ng nội thất nh&agrave; h&agrave;ng với chi ph&iacute; thấp nhất tr&ecirc;n thị trường c&ugrave;ng thời gian bảo h&agrave;nh l&acirc;u nhất.</p> <p> &ndash;&nbsp; Thi c&ocirc;ng thiết kế bảng hệu ngoại thất nh&agrave; h&agrave;ng</p> <h2> Để&nbsp;thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng 1 nh&agrave; h&agrave;ng ho&agrave;n chỉnh bạn phải l&agrave;m c&aacute;c phần như sau:</h2> <p> - Thiết kế 2D 3D</p> <p> - X&acirc;y dựng phần th&ocirc;.</p> <p> -&nbsp;Một số vật tư/ hạng mục thi c&ocirc;ng nh&agrave; h&agrave;ng cơ bản:</p> <p> -&nbsp; Phần th&ocirc;: Th&aacute;o dỡ mặt bằng, x&acirc;y t&ocirc;, ốp l&aacute;t, sơn, gạch,...</p> <p> -&nbsp;Hệ thống ho&agrave;n thiện: hệ thống điện, ống cấp tho&aacute;t nước, Wifi, camera,...</p> <p> -&nbsp;Nội thất nh&agrave; h&agrave;ng: b&agrave;n ghế, quầy bar, kệ, quầy thu ng&acirc;n, c&acirc;y cảnh,...</p> <p> -&nbsp;Vật liệu trang tr&iacute;: Giấy d&aacute;n tường, gỗ, tranh treo tường, m&agrave;n treo, vật trang tr&iacute; theo phong c&aacute;ch mỗi qu&aacute;n</p> <p> -&nbsp;Hệ thống &aacute;nh s&aacute;ng: Gồm đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng v&agrave; đ&egrave;n trang tr&iacute;, đ&egrave;n d&acirc;y,...</p> <p> -&nbsp;Bảng hiệu, vật tư trang tr&iacute; ngoại thất .... vv</p> <h2> B&aacute;o gi&aacute; chi ph&iacute; thiết kế &ndash; Thi c&ocirc;ng Nh&agrave; h&agrave;ng, Qu&aacute;n ăn tại KTV DECOR</h2> <p> Nếu bạn c&ograve;n đang thắc mắc về chi tiết của việc thiết kế, thi c&ocirc;ng nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn th&igrave; sau đ&acirc;y KTV DECOR sẽ diễn giải chi tiết về thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng:</p> <p> &ndash; Khảo s&aacute;t mặt bằng thiết kế dự &aacute;n : Kiến Tr&uacute;c sư sẽ xuống trực tiếp khảo s&aacute;t mặt bằng đồng thời l&ecirc;n kế hoạch ph&aacute;c thảo cho dự &aacute;n.</p> <p> &ndash; Bối tr&iacute; thiết kế mặt bằng 2D: Sau khi khảo s&aacute;t thực địa dự &aacute;n, Để ph&ugrave; hợp nhất với dự &aacute;n của bạn v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y l&ecirc;n bản vẽ 2D với tất cả c&aacute;c chi tiết được thể hiện r&otilde; n&eacute;t tr&ecirc;n bảng vẽ</p> <p> &ndash; Thiết kế mặt bằng 3D : Sau khi triển khai bản vẽ thiết kế 2D . Với c&aacute;ch triển khai c&aacute;c khối hộp v&agrave; dựng m&ocirc; h&igrave;nh theo kh&ocirc;ng gian 3 chiều Ph&acirc;n bổ đầy đủ về m&agrave;u sắc sắp xếp nội thất cho nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn</p> <p> &ndash; Vẽ chi tiết kết cấu,điện nước, triển khai kiến tr&uacute;c,3D nội thất, t&iacute;nh to&aacute;n chi tiết.</p> <p> &ndash; Sau c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; khối lượng cụ thể cho kh&ocirc;ng gian nh&agrave; h&agrave;ng của bạn. KTV DECOR xin cam đoan cả chất lượng, tiến độ, gi&aacute; th&agrave;nh đảm bảo cho c&ocirc;ng t&aacute;c thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng l&agrave; nhanh nhất. Với độ tin cậy cao v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; thiết kế nội thất nh&agrave; h&agrave;ng tốt nhất.</p> <p> C&aacute;c bạn tham khảo th&ecirc;m bảng b&aacute;o gi&aacute; dịch vụ tại KTV DECOR:</p> <table align="center" border="2"> <tbody> <tr> <th colspan="2"> NỘI DUNG C&Ocirc;NG VIỆC</th> <th> DIỆN T&Iacute;CH NH&Agrave; H&Agrave;NG (M2)</th> <th> ĐƠN GI&Aacute;</th> </tr> <tr> <td rowspan="7"> Thiết Kế Nội Thất</td> <td rowspan="7"> -Khảo s&aacute;t mặt bằng<br /> -Thiết kế bản vẽ 2D<br /> -Thiết kế bản vẽ 3D<br /> -Vẽ chi tiết bảng thống k&ecirc; vật liệu<br /> -Dự to&aacute;n sơ bộ</td> <td> 40 &ndash; 60 m&sup2;</td> <td> 190.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 70 &ndash; 100 m&sup2;</td> <td> 180.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 100 &ndash; 300 m&sup2;</td> <td> 170.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 300 &ndash; 500 m&sup2;</td> <td> 150.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 500 &ndash; 1000 m&sup2;</td> <td> 120.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 1000 &ndash; 3000 m&sup2;</td> <td> 100.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td> 3000 &ndash; 5000 m&sup2;</td> <td> 80.000đ/1m&sup2;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Thiết kế nội thất + Gi&aacute;m s&aacute;t</td> <td colspan="2"> +25% thiết kế</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Thiết kế nội thất + Gi&aacute;m s&aacute;t + Thi c&ocirc;ng</td> <td colspan="2"> T&iacute;nh 50% ph&iacute; thiết kế nội thất</td> </tr> </tbody> </table> <p> + Đơn gi&aacute; x&acirc;y dựng phần th&ocirc;: 2.500.000 &ndash; 3.500.000 đồng/m2</p> <p> + Đơn gi&aacute; x&acirc;y dựng phần th&ocirc; + ho&agrave;n thiện: 4.000.000 &ndash; 7.000.000 đồng/m2</p> <p> + Đơn gi&aacute; thi c&ocirc;ng nội thất v&agrave;&nbsp; ho&agrave;n thiện: 2.000.000 &ndash; 7.000.000 đồng/m2</p> <p> &ndash; Thời gian thi c&ocirc;ng chỉ từ 15 &ndash; 25 ng&agrave;y t&ugrave;y theo diện t&iacute;ch,địa điểm, m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng....vv</p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>ĐƠN GI&Aacute; THAM KHẢO TRUNG B&Igrave;NH PHẦN 1 THIẾT KẾ N&Agrave;Y 80.000 VNĐ đến 250.000 VNĐ / M&Eacute;T S&Agrave;N &nbsp;(T&Ugrave;Y M&Ocirc; H&Igrave;NH NH&Agrave; H&Agrave;NG) Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỨC GI&Aacute; RẤT RẺ TRONG THỊ TRƯỜNG GI&Aacute; N&Agrave;Y SẼ ĐƯỢC MIỄN PH&Iacute; KHI BẠN CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; ĐƠN VỊ THI C&Ocirc;NG NH&Agrave; H&Agrave;NG TRỌN G&Oacute;I.</strong></span></p> <p> Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ho&agrave;n lại 100% ph&iacute; thiết kế NH&Agrave; H&Agrave;NG ban đầu nếu qu&yacute; kh&aacute;ch chọn ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i.</p> <p> Với những th&ocirc;ng tin KTV DECOR đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n c&oacute; lẽ bạn đ&atilde; nắm được một số th&ocirc;ng tin cơ bản khi muốn&nbsp;thiết kế nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;&ndash; qu&aacute;n ăn. Nếu c&ograve;n thắc mắc đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ ngay với&nbsp;KTV DECOR&nbsp;để được tư vấn v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; nh&eacute;.</p> <div dir="auto"> <p> H&atilde;y đến với&nbsp;KTV DECOR&nbsp;, c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh NH&Agrave; H&Agrave;NG&nbsp;c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh gi&aacute; tr&iacute; v&agrave; F&amp;B&nbsp;&nbsp;ho&agrave;n hảo từ thẩm mỹ đến chất lượng với thời gian thi c&ocirc;ng nhanh nhất, chi ph&iacute; thấp nhất v&agrave; bảo h&agrave;nh tốt nhất.&nbsp;</p> <p> Với ti&ecirc;u ch&iacute;&nbsp;CHUY&Ecirc;N NGHIỆP&nbsp;trong c&ocirc;ng việc, TẬN T&Acirc;M trong dịch vụ v&agrave; CHU Đ&Aacute;O khi hậu m&atilde;i, KTV DECOR lu&ocirc;n l&agrave;m với một tr&aacute;i tim xem kh&aacute;ch h&agrave;ng như người th&acirc;n v&agrave; dự &aacute;n kinh doanh của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> </div> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;MIỄN PH&Iacute; 100% PH&Iacute; THIẾT KẾ KHI THI C&Ocirc;NG TRỌN G&Oacute;I NH&Agrave; H&Agrave;NG.</h2> <h2 style="text-align: center;"> KTV DECOR&nbsp;- SỰ LỰA CHỌN HO&Agrave;N HẢO CHO C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; H&Agrave;NG - BEER CLUB CỦA BẠN!</h2> </div> </div> <p style="text-align: center;"> ____________</p> <h2 style="text-align: center;"> C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ X&Acirc;Y DỰNG KTVDECOR</h2> <p style="text-align: center;"> Địa chỉ : 8/3 B Dương C&ocirc;ng Khi , Xu&acirc;n Thới Thượng , H&oacute;c M&ocirc;n , TP.HCM<br /> 🏆 KTV DECOR Hotine v&agrave; Zalo : 0823.99.77.99 - 0909.351.619 - 097.444.22.84<br /> Website :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/">https://thegioiclub.com/</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/">https://thietkethicong.org/</a><br /> 🏆 =&gt; Xem th&ecirc;m Website:&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Bar-club.html">https://thegioiclub.com/Bar-club.html</a><br /> 🏆 =&gt; Xem th&ecirc;m TikTok:&nbsp;<a href="https://www.tiktok.com/@thegioiclubcom">https://www.tiktok.com/@thegioiclubcom</a><br /> Email : KTVDecor@gmail.com<br /> ------------</p> <p style="text-align: center;"> <u><strong>XEM TH&Ecirc;M : LĨNH VỰC TRỌNG T&Acirc;M</strong></u><br /> ➡Xem th&ecirc;m Bar-Lounge :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Bar-club/Thiet-ke-thi-cong-Lounge---Bar---Club-17-TL.html">https://thegioiclub.com/Bar-club/Thiet-ke-thi-cong-Lounge---Bar---Club-17-TL.html</a><br /> ➡ Xem th&ecirc;m Karaoke:&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Bar-club/Thiet-ke-thi-cong-karaoke-11-TL.html">https://thegioiclub.com/Bar-club/Thiet-ke-thi-cong-karaoke-11-TL.html</a><br /> ➡ Xem th&ecirc;m Nh&agrave; h&agrave;ng:&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Khoi-cong-du-an-nha-hang-Lounge-Baby-Chill-dam-phong-cach-Food-Garden-vi-490-74-1.html">https://thegioiclub.com/Khoi-cong-du-an-nha-hang-Lounge-Baby-Chill-dam-phong-cach-Food-Garden-vi-490-74-1.html</a><br /> ➡ Xem th&ecirc;m Set Up :&nbsp;<a href="https://thegioiclub.com/Bar-club/Set-up-van-hanh-84-TL.html">https://thegioiclub.com/Bar-club/Set-up-van-hanh-84-TL.html</a><br /> ➡ Cafe :&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-tron-goi-quan-cafe_vi_1198_40_1.html">https://thietkethicong.org/Thiet-ke-thi-cong-tron-goi-quan-cafe_vi_1198_40_1.html</a><br /> ➡ Kh&aacute;ch Sạn :&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that-khach-san-nha-hang/Noi-that-khach-san_82_TL.html">https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that-khach-san-nha-hang/Noi-that-khach-san_82_TL.html</a><br /> ➡ Nh&agrave; phố - Căn hộ :&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-nha_27_TL.html">https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-nha_27_TL.html</a><br /> ➡ Văn ph&ograve;ng :&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-van-phong_32_TL.html">https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-van-phong_32_TL.html</a><br /> ➡Showroom - Shop :&nbsp;<a href="https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-shop_41_TL.html">https://thietkethicong.org/Thiet-ke-noi-that/Thiet-ke-noi-that-shop_41_TL.html</a></p> <p style="text-align: center;"> ---------------------</p>

Từ khóa nội dung : Báo giá thiết kế thi công set up nhà hàng chuyên nghiệp

KTVDECOR - CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG - KARAOKE - BAR CLUB - BEER CLUB - LOUNGE - CAFE

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ  Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn .......vv

KTVDECOR cung cấp dịch vụ thiết kế thi công xây dựng tại các tỉnh Miền Nam : TPHCM , Bình Dương , Đồng Nai , Nha Trang ,Vũng Tàu, Quy Nhơn , Vũng Tàu , Đà Lạt , 13 tỉnh Miền Tây ...... và số 1 địa điểm trọng tâm khác.Chúng tôi xây dựng những dự án trải nghiệm độc đáo, toàn diện kết nối mọi người và thương hiệu theo phong cách riêng của KTVDECOR.

Liên Hệ Tư Vấn Trực Tiếp : 0823.99.77.99 -  0909.351.619   - KTVDECOR 

Email : KtvDecor@gmail.com

Địa chỉ : 1/16 Ấp 2 , Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP.HCM

==> Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói từ Thấp đến Cao  

==>  Các  yếu tố kinh doanh karaoke thành công  

==>  Mẫu phòng karaoke kinh doanh nổi bật 2023 - 2024  

==>  Thiết Kế thi công BAR CLUB - LOUNGE   

==> Chuyên thiết kế thi công trọn gói Bar ,Pub , Vũ Trường , Lounge , Beer Club  

Top dự án nổi bật 2023

==> Báo giá thiết kế thi công quán cafe trọn gói   

 

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn 2

 

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR.

Hotline : 0823.99.77.99 - 0909.351.619

Email : ktvdecor@gmail.com

Địa chỉ VP : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR - Chuyên thiết kế,thi công nội thất trọn gói cho tất cả các công trình : BAR CLUB , VŨ TRƯỜNG , BEER CLUB , KARAOKE, LOUNGE , CAFE , NHÀ HÀNG , KHÁCH SẠN....Thiết kế trẻ trung ấn tượng,những ý tưởng độc đáo,sáng tạo ,phong cách kết nối với xu hướng MỚI.Công ty chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong muốn,đồng hành với sự thành công của quý khách hàng!Cam kết mang lại giải pháp sáng tạo hiệu quả !
Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR đồng hành cùng khách hàng xây dựng không gian độc đáo và ấn tượng,khẳng định thương hiệu KTVDECOR tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực hướng đến bước đi vững chắc trong công nghệ thiết kế và thi công đỉnh cao Vip Bar , Vip Longe , Vip Café , Vip Karaoke … Phong cách thiết kế karaoke đẹp khác biệt.... phòng karaoke không chỉ tới đề hát mà còn thăng hoa cảm xúc tuyệt đối.

 • Giá cả cạnh tranh hợp lý
 • Uy tín - Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm
 • Miễn phí thiết kế-Giảm giá thi công
 • Bảo hành dài lâu
 • Cam kết chất lượng
 • Cam kết tiến độ
 • An toàn lao động
 • Thi công tận tâm, trách nhiệm
 • Hiệu quả cao

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV235

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV235,báo giá thi công bar

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV239

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV239,hình ảnh bar lounge

Dự án The Sun Beer Garden tại Bình Dương

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Báo giá thiết kế Beer Garden tại Bình Dương Thủ Dầu Một 2024

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV241

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV241,thiết kế bar club

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV237

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV237,báo giá làm bar club

Dự án Tổ hợp Tiện ích BIKINI BEACH

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Dự án Tổ hợp Tiện ích BIKINI BEACH Nhà hàng - Lounge

Dự án : Moth Lounge Địa Điểm : Quận 1 - TPHCM

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Báo giá thiết kế Lounge Mini,Dự án Moth Lounge Quận 1 - TPHCM

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV242

Xu hướng thiết kế thư viện Bar Club mới

Thư viện xu hướng thiết kế Bar mới KTV242,nội thất bar lounge

Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói phù hợp

Thiết kế thi công karaoke

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói phù hợp

Tổng hợp thông tin dự án Roxxy Lounge tại TP Biên Hòa Đồng Nai

Video

Tổng hợp thông tin dự án Roxxy Lounge tại TP Biên Hòa Đồng Nai

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden - TP Buôn Mê Thuột

Video

Thiết kế thi công HIGH CITY Food Garden-TP Buôn Mê Thuột

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Set up vận hành

Tư vấn setup và vận hành Beer CLUB, Lounge, Bar Club

Thiết kế thi công Bar Club tại Bình Dương

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế thi công Bar Club tại Bình Dương,Club tại Bình Dương

Thiết kế quán Beer club-Beer garden

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế quán Beer club-Beer garden,báo giá thi công beer club

Xu hướng thiết kế và kinh doanh NightClub Bar Club KTV nổi bật

Video

Xu hướng thiết kế thi công NightClub Bar Club Lounge KTV

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club

Video

Tham khảo ý tưởng thiết kế KTV Club, Bar Club, Lounge

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế Lounge Bar tại TPHCM chuyên nghiệp đắng cấp top 1

Khởi công dự án nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Video

Báo giá thi công nhà hàng Lounge Baby Chill đậm phong cách Food Garden

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Video

Thiết kế thi công Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1-TPHCM

Thiết kế Bar Club tại Cần Thơ - Dự án 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế Bar Club tại Cần Thơ-kinh nghiệm mở quán bar

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Thiết kế OM Lounge TP Vũng Tàu,Thanh âm bay bổng,ánh sáng huyền ảo

Video thi công Bar Club Lounge- Hòn Tầm Nha Trang

Thi công công trình

Giá thi công Lounge Club-Hòn Tầm Nha Trang,giá thiết kế Lounge

Thiết kế beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Giá thiết kế thi công beer club phong cách mới độc đáo ấn tượng

Thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM - Dự án Lounge 2022

Thiết kế thi công Lounge - Bar - Club

Báo giá thiết kế nội thất Lounge tại TPHCM,Bình Dương,Đà Lạt

Bài viết cùng danh mục
Bài viết nổi bật
Có thể bạn muốn xem

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

Hotline DiemVangCorp Facebook Messenger